Produktové kategórie

Medzi významné stavebné činnosti, v ktorých spoločnosť v posledných rokoch
dosahuje veľmi dobré výsledky patrí aj:

Stavba chodníkov, pamätníkov, bezbariérových prístupov

Rekonštrukcia cesty a chodníka Chodník zo zámkovej dlažby v obci Čalovec Kladenie dlažby pri pamatníku Výstavba námestia z dlažobných kociek Chodník zo zámkovej dlažby

Budovanie parkovísk, námestí, dlažobných plôch

Chodník zo zámkovej dlažby v Štúrove Kladenie dlažby na parkovisku Odstavný pruh zo zámkovej dlažby parkovisko v Štúrove Stred mesta Štúrovo

Spevnené plochy rodinných domov, chát, škôl, kúpalísk a iných obytných budov...

Zámkova dlažba pri rodinnom dome Betónova dlažba pri bytovom dome Zámkova dlažba z palisadovými obrubníkmi
Schody z dlažby Vzory zo zámkovej dlažby
Zámkova dlažba s dlažobnými stĺpíkmi Zámkova dlažba - Základna škola v Štúrove
Dlažba pri rodinnom dome Dlažba na kúpalisku v Šturove Zámkova dlažba - sivo čierna Zámková dlažba pri rodinnom dome Zámková dlažba - obecný úrad Luba
Chodník zo zámkovej dlažby
Dlažby pri obchodnom dome
Zámkove dlažby typu Semmelrock Nardo
Detský park v Komárne Detský park v Komárne
Kladenie zámkovej dlažby Castello Antico Zámková dlažba Suprema karamelová Semmelrock Zámkové dlažby Semmelrock Suprema karamelová Zámkové dlažby Leier Architektur

Orientačné ceny kladenia zámkovej dlažby
Pri kladení na pevný podklad (betón, kameň):

dlažba cca. 9,00 - 25,00 €/m2 (podľa výberu výrobku)
lôžko z kameňa + kladenie cca. 8,00 - 10,00 €/m2 (podľa formátu dlažby)
spolu cca. 17,00 – 35,00 €/m2

Pri kladení na upravenú zhutnenú zemnú pláň:

dlažba cca. 9,00 - 25,00 €/m2
lôžko z kameňa + kladenie cca. 8,00 - 10,00 €/m2
ložná konštrukcia kameň (15 - 20)cm cca. 8,50 - 14,50 €/m2
spolu cca. 25,50 – 49,50 €/m2

Všetky ceny sú uvedené bez DPH!