V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel.č. 0911 622 629 alebo 0903 366 199.

Napíšte nám, ak máte otázky ohľadne svojej objednávky alebo o ponúkaných produktoch.

Tešíme sa na Vašu návštevu v Komárne na Hadovskej ceste!

Adresa výstavnej plochy

Komárno, Hadovská cesta 211

Tešíme sa na Vašu návštevu v Komárne na Hadovskej ceste!

Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.
Ul. Roľníckej školy 873
945 01 Komárno

IČO: 34 096 116
DIČ: 2020399612
IČ DPH: SK2020399612

Peňaž. ústav: VUB
Č. účtu/kód: 2898619051/0200
IBAN: SK26 0200 0000 0028 9861 9051
BIC: SUBASKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7/N

info [at] zamkove-dlazby.com
alebo
cez kontaktný formulár