Poradenstvo o dlažbách, betónových výrobkov

Nie každý si môže dovoliť obnoviť svoj exteriér na to odborne spôsobilými firmami, preto sme sa rozhodli vytvoriť pre Vás poradenskú stránku, kde budeme pravidelne rozširovať poradenské príspevky, z ktorých sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o dlažbách, betónových výrobkov a technologických postupoch.
Veríme, že naše informácie Vám budú užitočné a pomôžu Vám pri realizácii.

Zámkové dlažby

Základné informácie o zámkových dlažbách
Zámkové dlažby
• Pre viac informácií kliknite sem
Postup kladenia zámkových dlažieb na zemnú pláň (+ video)

Technologický postup kladenia zámkových dlažieb a betónových výrobkov na zemnú pláň.
Kladenie zámkovej dlažby na zemnú pláň
• Pre viac informácií kliknite sem
Postup kladenia zámkových dlažieb na betón

Technologický postup kladenia zámkových dlažieb a betónových výrobkov na betón.
Kladenie zámkovej dlažby na betón
• Pre viac informácií kliknite sem
Dôležitosť výberu hrúbky dlažby

Vzor a farbu si môže vybrať kupujúci, ale hrúbka zámkových dlažieb je daná požiadavkami na odolnosť proti zaťažovaniu.
Hrúbka zámkovej dlažby
• Pre viac informácií kliknite sem
Aké sú frakcie kameniva?

Drvený kameň sa pomocou sít triedi do niekoľkých kategórií.
Frakcie kameniva
• Pre viac informácií kliknite sem
Druhy zámkových dlažieb

Vibrolisované, vymývané, vibroliaté a otĺkané zámkové dlažby.
Druhy zámkových dlažieb
• Pre viac informácií kliknite sem
Varianty povrchov zámkových dlažieb

Vymývaný, štruktúrovaný, štandardný betónový, otĺkaný, pieskovaný, štiepaný povrch zámkových dlažieb.
Povrch zámkových dlažieb
• Pre viac informácií kliknite sem
Aké dlažby na parkoviská

Aké dlažby na parkovacie plochy pre osobné autá zaťažované do 3,5 tony? Aké dlažby na parkovacie plochy pre nákladné autá zaťažované nad 3,5 tony?
Dlažby na parkoviská
• Pre viac informácií kliknite sem
Podmienky výstavby

Dlažba sa kladie na suchý a čistý podklad v primeraných poveternostných podmienkach.
Podmienky výstavby zámkových dlažieb
• Pre viac informácií kliknite sem
Vápenné výkvety

Hlavnou príčinou vápenných výkvetov sú nízke teploty v zimnom období, keď sa vlhkosť, ktorú betónová dlažba obsahuje, nemá možnosť zvonka odparovať
Vápenné výkvety
• Pre viac informácií kliknite sem
Zámkové dlažby okolo rodinných domov

Takzvané okapové chodníky okolo rodinných domov neslúžia výlučne len ako pochôdzné plochy, ale odvádzajú vlhkosť, dažďovú vodu, s tým zabraňujú podmývaniu základov stavieb.
Zámkové dlažby okolo rodinných domov
• Pre viac informácií kliknite sem
Postup kladenia obrubníkov na zemnú pláň

Betónové obrubníky pevne ohraničujú vydláždenú plochu a bránia posunu položenej dlažby.
Kladenie obrubníkov na zemnú pláň
• Pre viac informácií kliknite sem
Postup kladenia obrubníkov na betón

Pri betónovom podklade sú dve možnosti uloženia obrubníkov:

1. obrubníky uložíme na okraji betónovej plochy do zeme
2. vyrežeme betónový podklad na potrebnú šírku
Kladenie zámkovej dlažby na betón
• Pre viac informácií kliknite sem