Druhy zámkových dlažieb

Vibrolisované zámkové dlažby Vibrolisované zámkové dlažby: sa skladujú z dvoch vrstiev, z vrstvy nosnej, takzvanej jadrovej a vrstvy nášľapnej, pohľadovej vrstvy, pričom táto vrstva nie je špeciálne upravená. Jednou z výhod vibrolisovaných zámkovýc dlažieb je možnosť výroby mnohých farebných odtieňov.
Vymývané zámkové dlažby Vymývané zámkové dlažby: tiež sa skladujú z dvoch vrstiev, z vrstvy nosnej, takzvanej jadrovej a vrstvy nášľapnej, pohľadovej vrstvy, pričom obe ich vrstvy sú nalisované zo zavlhčenej betónovej zmesi. Nášľapná vrstva sa ešte upravuje vymývaním prúdom vody, ktorý z betónu odstraňuje prebytočný piesok.
Vibroliate zámkové dlažby Vibroliate zámkové dlažby: sa vyrábajú z liateho betónu. Betónová zmes sa odlieva do foriem, ktoré potom vibrujú na vibračnej doske a zhutňujú sa. Nevýhodou takýchto dlažieb je nižšia kvalita stien, pretože vibráciami nie je možné dosiahnuť rovný povrch a hladkosť.
Otĺkané zámkové dlažby Otĺkané zámkové dlažby: sú ako klasické vibrolisované dlažby, pričom po stuhnutí a vytvrdnutí betónovej zmesi vo forme, sa hrany jednotlivých dlažobných segmentov otĺkajú v špeciálnych bubnoch.