Dôležitosť výberu hrúbky dlažby

Vzor a farbu si môže vybrať kupujúci, ale hrúbka zámkových dlažieb je daná požiadavkami na odolnosť proti zaťažovaniu.

Pochôdzné plochyTam, kde sa jedná o úpravy plôch okolo domu, terasy a úzky pás chodníka stačí hrúbka zámkovej dlažby od 4 cm do 6 cm, vzhľadom na skutočnosť, že tieto nie sú vyložené ani stálemu, ani veľkému zaťaženiu.
Pojazdné plochy do 3,5 tPre častejšie zaťažované pešie a cyklistické cesty, pre miestnu komunikáciu a plochy zaťažované vozidlami s hmotnosťou do 3,5 t štandardne postačujú dlažby od 6 do 8 cm.
Pojazdné plochy nad 3,5 tVšade tam, kde sa predpokladá vysoké dopravné zaťaženie, alebo na pojazdné plochy, ktoré budú zaťažované vozidlami nad 3,5 t na spevnený podklad sa používa dlažba hrúbky od 8 do 10 cm. Dôležité je dbať aj na správny spôsob uloženia jednotlivých kusov dlažieb, ktorý má vplyv na celkovú stabilitu plochy.

Materiálom v týchto všetkých prípadoch je vibrolisovaný betón doplnený plastifikátorom, ktorý znižuje množstvo vody potrebné do betónu, robí betón plastickým a odolným proti vode, klimatickým a chemickým vplyvom. Hrúbku podkladu konštrukcie určuje tiež stupeň zaťaženia úpravy (viď tabuľku v sekcií „Aké sú frakcie kameniva“).