Vápenné výkvety

Hlavnou príčinou vápenných výkvetov sú nízke teploty v zimnom období, keď sa vlhkosť, ktorú betónová dlažba obsahuje, nemá možnosť zvonka odparovať. Výkvety sa preto vyskytujú viacej na jar, ale často aj na miestach, kde dlhodobo nesvieti slnko. Betónové výrobky sú vyrábané z čistého prírodného produktu: z piesku, kameniva, vody a z cementu, ktorý sa páli z vápenca a hliny. V póroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a čiastočne rozpúšťa vápno. Takto rozpustené vápno vystupuje na povrch, kde reaguje s oxidom uhličitým a vytvorí ťažko rozpustný, biely vápenný zákal. Vďaka poveternostným podmienkam a dažďu sa vápno pomaly odbúrava.

Výkvety po určitej dobe miznú samé od seba!!!

Vzhľadom na túto skutočnosť výmena betónových tvaroviek alebo chemické opatrenia nie sú potrebné.

Ako obrana proti výkvetom sú dobre pripravené podkladové vrstvy s presne dodržanou frakciou kameniva jednotlivých vrstiev, ktoré ľahko odvádzajú povrchovú vodu hlboko do zeme. Ďalšia možnosť, ako obmedziť vápenné výkvety je impregnovať betónový výrobok ešte pred vznikom výkvetov. Ako impregnačný materiál sa môže použiť odstraňovač cementových závojov neobsahujúci kyselinu soľnú (napr. REBAnit ZSE).

V priebehu 1 až 2 rokov výkvety sú spravidla zmyté dažďom.

Vápenné výkvety sú prirodzenou chemickou reakciou zrejúceho betónu a netreba považovať za chybu výrobku!!!